SIA “ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” jau vairāk kā 10 gadus veic betona konstrukciju atjaunošanas, hidroizolācijas un betona aizsardzības darbus dažādās inženierbūvēs. Šo darbu veikšanai tiek izmantota ASV firmas ICS/Penetron International Ltd. firmas tehnoloģija, kur SIA “ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” ir oficiālais šīs firmas dīleris Latvijā.

4Gadījumos, kad pasūtītājs pieprasa izmantot citu tehnoloģiju, tiek izmantoti arī citi hidroizolācijas materiāli (piem. SIKA u.c.).

Nozīmīgākie no veiktajiem darbiem, kuros tika veikta betona aizsardzība:
Hidrobūves

 

 

 

Rīgas HES ūdenskrātuves dambis Salaspilī, Rīgas rajons, Pasūtītājs – SIA “Latvijas Energoceltnieks”. Rīgas HES dambju augšas bjefa betona nogāžu atjaunošana.
Ķeguma HES ūdenskrātuves aizsprosts Ķegumā, Ogres rajons, Pasūtītājs – SIA “Latvijas Energoceltnieks”. Aizsprosta aizvaru krītaku betona virsmu atjaunošana.
Pļaviņu HES Aizkrauklē, Pasūtītājs – SIA “Latvijas Energoceltnieks”. Labā krasta piestacijas laukuma virsūdens novadīšanas teknes betona atjaunošana.
Pļaviņu HES Aizkrauklē, Pasūtītājs – AS “Latvenergo”. Atbalstsienu betona virsmu atjaunošana .
Naftas pārvadātājkuģu balasta ūdeņu attīrīšanas ietaises Ventspilī, Pasūtītājs – AS “Ventbunkers”. Naftas produktu attīrīšanas iekārtu filtru baseinu betona rezervuāru atjaunošana.

Vides projekti

Bioloģiskās attīrīšanas ietaises “Daugavgrīva”, Rīga, Pasūtītājs – PU “Rīgas Ūdens”. Atjaunoti radiālo nostādinātāju un to pievadkanālu sienas un grīdas.
Dzeramā ūdens attīrīšanas stacija “Daugava”, Rīga, Pasūtītājs – PU “Rīgas Ūdens”. Betona atjaunošana un aizsardzība no agresīvās ozona iedarbības ūdens sajaukšanas kamerās.
Salaspils kodolreaktora zinātniski pētnieciskā institūta ēka Miera ielā 31, Salaspils, Rīgas rajons, Pasūtītājs – Valsts Aģentūra “Bīstamo atkritumu pārvaldība” (BAPA). Nesošo betona konstrukciju remonts un aizsardzības izveidošana pret radioaktīvo starojumu.
Salaspils kodolreaktora radioaktīvo materiālu pagaidu glabātuve Salaspilī, Rīgas rajons, Pasūtītājs – Valsts Aģentūra “Bīstamo atkritumu pārvaldība” (BAPA). Nesošo betona konstrukciju remontdarbi un aizsardzības izveidošana pret radioaktīvo starojumu.
Gardenes bīstamo akritumu novietne Auru pagasts, Dobeles rajons, Pasūtītājs – Valsts Aģentūra “Bīstamo atkritumu pārvaldība” (BAPA). Betona konstrukciju, grīdu un laukumu hidroizolācijas izveidošana.
Radioaktīvo atkritumu glabātuve Baldonē, Rīgas rajons, Pasūtītājs – Valsts Aģentūra “Bīstamo atkritumu pārvaldība” (BAPA). Glabātuves pazemes daļas hidroizolācijas atjaunošana.

Citas būves

Pamatu hidroizolācija un to atjaunošana.