SIA „ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” sākotnējais nosaukums bija SIA „ORIONS” (dibināta 1992.gadā) un firma veiksmīgi darbojās ne tikai celtniecībā, bet arī citās nozarēs. 1998.gadā tika veikta SIA „ORIONS” pārstrukturēšana, kur celtniecības nozare tika atdalīta atsevišķi un izveidota SIA „ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA”, saglabājot visus celtniecības nozares darbiniekus, t.i. administratīvais personāls, būvniecības speciālisti un būvstrādnieki. SIA „ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” dibināta 1998.gadā 25.septembrī ar 100% privātkapitālu. SIA „ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” ir uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus celtniecības nozares tirgū Latvijā, izpildot dažādus vispārceltnieciskos darbus, t.i. betonēšanas darbi, mūrniecības darbi, dzelzsbetona un metāla konstrukciju montāžas darbi, apdares darbi u.c.
1

 

SIA „ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” sākotnējais nosaukums bija SIA „ORIONS” (dibināta 1992.gadā) un firma veiksmīgi darbojās ne tikai celtniecībā, bet arī citās nozarēs. 1998.gadā tika veikta SIA „ORIONS” pārstrukturēšana, kur celtniecības nozare tika atdalīta atsevišķi un izveidota SIA „ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA”, saglabājot visus celtniecības nozares darbiniekus, t.i. administratīvais personāls, būvniecības speciālisti un būvstrādnieki. SIA „ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” dibināta 1998.gadā 25.septembrī ar 100% privātkapitālu. SIA „ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” ir uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus celtniecības nozares tirgū Latvijā, izpildot dažādus vispārceltnieciskos darbus, t.i. betonēšanas darbi, mūrniecības darbi, dzelzsbetona un metāla konstrukciju montāžas darbi, apdares darbi u.c.

Pēc jaunā Būvniecības likuma stāšanās spēkā, firma 2005.gada 12.oktobrī ir reģistrējusies Latvijas Būvkomersantu reģistrā, kas dod iespēju nodarboties ar tām būvniecības jomām, kurās komersanta atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstošs būvprakses sertifikāts. Tātad SIA “ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” drīkst veikt sekojošus darbus – ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, vispārceltniecisko darbu veikšana un vadīšana, elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība, elektroietaišu līdz 1 kV tehnisko parametru pārbaude un mērīšana, hidrotehnisko būvju būvdarbu veikšana un vadīšana, tehniskās uzraudzības veikšana.

Savas pastāvēšanas laikā firma ir veikusi kapitāla remonta darbus vecās ēkās, jaunu ēku būvniecību, daudzstāvu dzīvojamo māju un industriālo ēku būvniecību (katlu mājas, koģenerācijas stacijas un siltumcentrāles), hidrotehnisko būvju un dažādu rezervuāru renovācijas darbus, elektroietaišu montāžu darbus ietaisēs līdz 1000V, kā arī privātmāju būvniecību. SIA „ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” ir Latvijas Būvnieku asociācijas biedru skaitā no 1999.gada 16.marta. Kopš 2001. gada 28.augusta firmai ir kvalitātes sertifikāts ISO 9001:2000, kas apliecina, ka SIA „ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” vadības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša standartam. 2016.gada 28.augustā sertifikāts ISO 9001:2000 atjaunots jau ceturto reizi, kas derīgs līdz 2019.gada 28.augustam, nodrošinot organizācijai atbilstošu nepārtrauktu pārvaldības sistēmas darbību.

Šobrīd firmai ir izsniegtas arī citas licences darbu veikšanai (sk. licences):

Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, t.i. darbu veikšana telpās ar paaugstinātu radiācijas līmeni.
Darbu veikšanai uzņēmumu teritorijās ar paaugstinātu sprādzienbīstamību.