SIA “ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” jau vairāk kā 10 gadus veic betona konstrukciju atjaunošanas, hidroizolācijas un betona aizsardzības darbus dažādās inženierbūvēs.

4

Nozīmīgākie no veiktajiem darbiem, kuros tika veikta betona aizsardzība:
Hidrobūves

Rīgas HES ūdenskrātuves dambis Salaspilī, Rīgas rajons, Pasūtītājs – SIA “Latvijas Energoceltnieks”. Rīgas HES dambju augšas bjefa betona nogāžu atjaunošana.
Ķeguma HES ūdenskrātuves aizsprosts Ķegumā, Ogres rajons, Pasūtītājs – SIA “Latvijas Energoceltnieks”. Aizsprosta aizvaru krītaku betona virsmu atjaunošana.
Pļaviņu HES Aizkrauklē, Pasūtītājs – SIA “Latvijas Energoceltnieks”. Labā krasta piestacijas laukuma virsūdens novadīšanas teknes betona atjaunošana.
Pļaviņu HES Aizkrauklē, Pasūtītājs – AS “Latvenergo”. Atbalstsienu betona virsmu atjaunošana .
Naftas pārvadātājkuģu balasta ūdeņu attīrīšanas ietaises Ventspilī, Pasūtītājs – AS “Ventbunkers”. Naftas produktu attīrīšanas iekārtu filtru baseinu betona rezervuāru atjaunošana.

10

Vides projekti

Bioloģiskās attīrīšanas ietaises “Daugavgrīva”, Rīga, Pasūtītājs – PU “Rīgas Ūdens”. Atjaunoti radiālo nostādinātāju un to pievadkanālu sienas un grīdas.
Dzeramā ūdens attīrīšanas stacija “Daugava”, Rīga, Pasūtītājs – PU “Rīgas Ūdens”. Betona atjaunošana un aizsardzība no agresīvās ozona iedarbības ūdens sajaukšanas kamerās.
Salaspils kodolreaktora zinātniski pētnieciskā institūta ēka Miera ielā 31, Salaspils, Rīgas rajons, Pasūtītājs – Valsts Aģentūra “Bīstamo atkritumu pārvaldība” (BAPA). Nesošo betona konstrukciju remonts un aizsardzības izveidošana pret radioaktīvo starojumu.
Salaspils kodolreaktora radioaktīvo materiālu pagaidu glabātuve Salaspilī, Rīgas rajons, Pasūtītājs – Valsts Aģentūra “Bīstamo atkritumu pārvaldība” (BAPA). Nesošo betona konstrukciju remontdarbi un aizsardzības izveidošana pret radioaktīvo starojumu.
Gardenes bīstamo akritumu novietne Auru pagasts, Dobeles rajons, Pasūtītājs – Valsts Aģentūra “Bīstamo atkritumu pārvaldība” (BAPA). Betona konstrukciju, grīdu un laukumu hidroizolācijas izveidošana.
Radioaktīvo atkritumu glabātuve Baldonē, Rīgas rajons, Pasūtītājs – Valsts Aģentūra “Bīstamo atkritumu pārvaldība” (BAPA). Glabātuves pazemes daļas hidroizolācijas atjaunošana.

Citas būves

Pamatu hidroizolācija un to atjaunošana.